Styrelse

Styrelse för Höörs Musiksällskap

Ordförande och operaansvarig: Tord Nihlén, 070 492 02 62, tordnihl@gmail.com

Konsertansvarig: Hans Lenander, 072 975 80 19, hans.lenander@hotmail.com

Barnteateransvarig: Elisabeth Östberg, 073 964 44 02, ostbergelisabeth@gmail.com

Kassör: Ove Delin, 073 673 16 25, ove.delin@telia.com

Vice ordförande: Leif Persson, 070 300 15 41, leif.misansro@telia.com

Sekreterare: Kristina Roos, 070 312 86 46, kriroo.musik@gmail.com

Ledamot: Madeleine Jehpsson (biträder barnteateransvarig), 076 324 11 28, madeleine.jehpsson@gmail.com

Suppleanter:

Anna Palm,
Kristofer Johannisson